RICHFIELD, OHIO

  • פורסם:06/08/2020

עלות הפרוייקט $15,764,250 גודל המבנהSF 90,138 אחוז תפוסה100% השקעה מינימלית$120,000 השקעה של היזם$1,000,000 עיקרי העסקה מושכר ב-100% לשוכרים איכותיים עם חוזים ארוכי…

להמשך קריאהRICHFIELD, OHIO