מידע למשקיע - מיסים

מיסים

אמנת המס עם ארה"ב

אמנת המס בין ישראל וארה"ב מבטיחה קיזוז מס כאשר לתושבי מדינה אחת יש הכנסות ממקורות הכנסה במדינה השנייה. כאשר משקיע ישראלי רוכש נדל"ן מניב בארה"ב, ויש לו הכנסות מהנכס, הוא יידרש לשלם מס בארה"ב והשלמה בישראל, כאשר סכום המס ששילמת בארה"ב יזוכה מחבות המס בישראל, בגין אותו נכס.
הכנסה משכירות נכס בארה"ב, היא סך התקבולים מהדייר ברוטו, בניכוי כל הוצאות התפעול של הנכס. מחובת מס זו ניתן לקזז את כל ההוצאות לייצור ההכנסה. לדוגמא:

* קיזוז בגין הוצאות ישירות: דמי ניהול, ניקיון ואחזקה, שכר טרחה עו"ד ורו"ח, ארנונה, ביטוח וריבית על משכנתא, אם יש.

* קיזוז בגין הוצאות עקיפות: הוצאות נסיעה לארה"ב לבדיקת ההשקעה – כרטיסי טיסה, מלון, רכב שכור ועוד.

* קיזוז בגין פחת על הנכס, הוצאה משמעותית ביותר העשויה להגיע ל-3.6% על חלק הנכס (ללא שווי השטח).

* קיזוז בגין הטבה שנתית לכל משקיע תושב חוץ יחיד בסך $3,950 שמצטרפת להוצאות על הנכס ואינה חייבת במס.

מס

הגשת דו"ח אישי בישראל
תושב ישראלי אשר מבצע עסקאות נדל"ן בחו"ל, ומשקיע בנכס בארה"ב, מחויב להגיש דו"ח אישי המפרט את כל ההכנסות, הן משכירות והן ממכירת הנכסים.
הכנסת דמי שכירות מארה"ב לישראל בידי יחיד
סעיף 122א קובע, כי יחיד בעל הכנסות שכירות מחוץ לישראל, רשאי לשלם על ההכנסה הנ"ל מס בשיעור מופחת של 15%, בחישוב הכנסתו של יחיד שבחר בהחלת הוראות סעיף זה יותר לו בניכוי מהכנסה הוצאות פחת בלבד. בהחלת הוראת סעיף זה היחיד לא רשאי לנכות הוצאות שיצאו ביצור הכנסה למעט פחת ואינו זכאי לקיזוז או פטור מההכנסה מדמי שכירות או זיכוי מהמס ששולם על הכנסת השכירות הנ"ל מחוץ לישראל.
השקעות בנדל"ן בארה"ב והשקעות בנדל"ן בחו"ל דורשות ידע והכרות מעמיקה עם הבירוקרטיה, החוקים והמשרדים המטפלים בארץ ובחו"ל. רילקו מציעה ללקוחותיה ליווי מלא בכל שלבי ההשקעות בחו"ל לתהליך מוצלח ולהשקעה בטוחה.

האמור באתר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין או ייעוץ מקצועי בעניין מיסוי בארץ ו/או ארה"ב והוא מהווה מידע כללי בלבד. לפי כל מומלץ להתייעץ עם משרד רואי חשבון בעד ידע מוכח במיסוי אמריקאי.