מילון מונחים למשקיע

מילון מונחים למשקיע

מספר ITIN

זהו המספר אשר מופק ליחיד בכדי לזהותו מול רשויות המס בארה"ב, היות והיחיד הוא "זר מוחלט" עבור רשויות המס האמריקאיות. ITIN לא מקנה זכויות סוציאליות וביטוחיות בארה"ב וגם לא מעניק סטטוס שונה למטרות הגירה, אלא משמש לצורכי מיסוי בלבד. המספר תמיד יכיל תשע ספרות המתחילות בספרה 9 והוא בעל תוקף לתקופה ארוכה אך יכול לפוג תוקפו לאחר שלוש שנים של אי-שימוש.

טופס 8805

טופס 8805 מהווה אישור על ניכוי מס במקור לשותף בתוך שותפות.

טופס K1

טופס K1 מבטא את החלק היחסי של השותף בתוך השותפות, הן מבחינת הרווחים\הפסדים (Profit & Loss) והן מבחינת חלוקות (Distibutions).

Title Company

‎חברה המעניקה הגנה לקונה הנכס להשקעה, ולמוכר הנכס בחו"ל, שעסקת הנדל"ן תבוצע באופן תקין. חברת הטייטל מוודאת כי יונפק ביטוח על בעלות הנכס  – title insurance לרוכש הנכס החדש, ותוודא שבעלות הנכס תעבור לקונה על פי ההסכם.

HUD 1

טופס המופק על ידי חברת הטייטל, חברת הביטוח המבטיחה את זכויות רוכש הנדל"ן בחו"ל, ובו מפורטים כל פרטי עסקת הנדל"ן. המידע בטופס כולל בין היתר  את פרטי הקנייה: כמה שילם הקונה על הנכס בחו"ל, כמה הלוואה גייס, כמה כסף הועברו לרשויות השונות בתהליך רכישת הנדל"ן, כמה כסף קיבל מוכר הנכס בחו"ל, מהו הסכום ששולם לבעל המשכנתא, ןמהו סכום שהוסף/קוזז עבור ראשיות המחוז.

 

Single Family

משתמשים במונח על מנת לתאר בית קרקע בודד, (בהקבלה למונח בישראל) סגנון בניה הנפוץ מאוד בארה"ב, ועל כן נפוץ בהשקעות בנדל"ן.

 

LLC, Limited liability cooperation

משמעות המושג הוא חברה בע"מ (בהקבלה למונח בישראל). ישות משפטית זו יוצרת הפרדה משפטית בין החברה לבעליה. צורת התאגדות זו שכיחה מאוד בארה"ב לצורך רכישת נדל"ן. ה- LLC שקופה במובן המיסוי, כך שההכנסות מיוחסות ישירות לאדם שעומד מאחוריה בדומה לשותפות בישראל.

Deed

משמעות המושג ההוא שטר בעלות על נכס בטאבו ( בהקבלה למונח בישראל).

Security deposit

הפקדה זו היא סכום כסף, בדרך כלל בערך השווה לחודש שכירות , המופקד ע"י השוכר לבעל הנכס והמשקיע בנדל"ן ו/או לחברת ניהול הנכסים. מטרת ההפקדה היא להבטיח תשלומים שלא שילם השוכר, או נזקים שנגרמו על ידו  לנכס.

Annual net income

הכנסות הנטו הצפויות מהשכרת הנכס, בניכוי הוצאות.

 

Management Fee

דמי ניהול הנכס, תשלום חודשי לחברת הניהול בעבור טיפול בנכס. התשלום אינו כולל עלויות תיקונים במידה ויש.

Property Tax

המונח משמעותו ארנונה (בהקבלה למונח בישראל), והוא תשלום שנתי הנגבה בכל שנה על ידי הרשות המקומית, ומחושב על פי הערכת שווי הנדל"ן בארה"ב או במקום בו נקנה.

Form w9

טופס שבו מצהיר המשקיע בנדל"ן בארה"ב לרשויות המס האמריקאיות כי הכנסות השכירות עבור הנכס שברשותו מוצהרות למס הכנסה דרך ישות אמריקאית.

Form W8BEN

טופס הצהרה  על פרטי קונה הנדל"ן בארה"ב שיש למלא בעת פתיחת חשבון בנק ,או בעת קבלת הכנסות בארה״ב. בטופס זה מצוינים אחוז ניכוי מס הכנסה  במקור החלים על הנישום בעת קבלת תשלומים. כלומר, הבית מוכן ונותר רק  לפתוח את הדלת ולהיכנס פנימה.

Broker

בעל משרד נדל"ן מורשה, שבו מועסקים סוכנים העוסקים בהשקעות נדל"ן.

 

Turnkey

משמעות המושג באופן מילולי היא "לסובב מפתח" לאחר שהנכס להשקעה שופץ והושכר. כלומר, הבית מוכן ונותר רק  לפתוח את הדלת ולהיכנס פנימה.