טופס הרשמה למשקיע כשיר

לכבוד,
רילקו השקעות נדל"ן

הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר"

(משקיע הנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968)

אני מצהיר שקראתי ואני עומד/ ת בדרישות הדין להימנות משקיע כשיר / משקיע מתוחכם וקראתי את הוראת סגל רשות ניירות ערך בקשר להצעה פרטית למשקיעים מתוחכמים בלינק המצורף: הוראות סגל הרשות לניירות ערך

אני יודע/ת כי חברת רילקו מתבססת על הצהרות הכלולות במסמך זה, על מנת להציג בפני מידע פיננסי מפורט במסגרת הצעות ההשקעה, וכי מתן מצגים והצהרות שגויים, חסרים ולא ומדויקים, עלולים לגרום לרילקו לנזק.

על מנת לקבל מידע מפורט על אפשרויות השקעה, אני, מצהיר/ה ומסכימ/ה בזאת על היותי (אנא בחר/י בסעיף המתאים):

סגירת תפריט
דילוג לתוכן