תשואות קבועות ומניבות

השקעה בנדל"ן בארצות הברית הינה הבחירה המתבקשת לאור הגזרות החדשות שנופלות על המשקיעים בנדל"ן בארץ כיום.
שוק הנדל"ן בארה"ב מציע יתרונות רבים למשקיעים זרים.

הכלכלה החזקה בעולם

הכלכלה האמריקאית היא הכלכלה החזקה בעולם ולמרות המשבר שפקד את שוק הנדל"ן הדיור לפני כ-10 שנים היא נחשבת לאחת הכלכלות היציבות והבטוחות למשקיע.

שוק משוכלל ושקוף

שוק הנדל"ן האמריקאי הינו שוק עם חוקים ברורים ויציבים המאפשרים לבחון כל עסקה ועסקה ביסודיות

אמנת מס עם ישראל

ארצות הברית וישראל חתומות על אמנת כפל מס כך שהמיסוי על הרווחים מהשקעה לא יהיה כפול. ושומר על ההכנסה של המשקיע מהשקעות בנדל"ן.

תשואות קבועות ויציבות

שוק הנדל"ן האמריקאי מציע תשואות שוטפות וצפי לעליית ערך הנכס שנרכש בארצות הברית.

מידע

משקיעי נדל"ן בארה"ב יכולים לקבל את מלא המידע על כל נכס שבו יבחרו לרבות מחירים בהווה בעבר ובעתיד, בעליות קודמות, עלות נכסים דומים בסביבה, נתוני הגירה ועוד ועוד.

משקיעים זרים

שוק הנדל"ן האמריקאי מסביר פניו למשקיעים זרים כל משקיע יכול לרכוש נכס על שמו ללא שום קושי ויתרון נוסף הינו היעדר מס רכישה. 

סף כניסה נמוך

משקיע יכול להצטרף להשקעה קבוצתית בארצות הברית עם הון של 120,000 דולר ומעלה

תשואות קבועות ומניבות

השקעה בנדל"ן בארצות הברית הינה הבחירה המתבקשת לאור הגזרות החדשות שנופלות על המשקיעים בנדל"ן בארץ כיום. שוק הנדל"ן בארה"ב מציע יתרונות רבים למשקיעים זרים.

הכלכלה החזקה בעולם

הכלכלה האמריקאית היא הכלכלה החזקה בעולם ולמרות המשבר שפקד את שוק הנדל"ן הדיור לפני כ-10 שנים היא נחשבת לאחת הכלכלות היציבות והבטוחות למשקיע.

שוק משוכלל ושקוף

שוק הנדל"ן האמריקאי הינו שוק עם חוקים ברורים ויציבים המאפשרים לבחון כל עסקה ועסקה ביסודיות

אמנת מס עם ישראל

ארצות הברית וישראל חתומות על אמנת כפל מס כך שהמיסוי על הרווחים מהשקעה לא יהיה כפול. ושומר על ההכנסה של המשקיע מהשקעות בנדל"ן.

תשואות קבועות ויציבות

שוק הנדל"ן האמריקאי מציע תשואות שוטפות וצפי לעליית ערך הנכס שנרכש בארצות הברית.

מידע

משקיעי נדל"ן בארה"ב יכולים לקבל את מלא המידע על כל נכס שבו יבחרו לרבות מחירים בהווה בעבר ובעתיד, בעליות קודמות, עלות נכסים דומים בסביבה, נתוני הגירה ועוד ועוד.

משקיעים זרים

שוק הנדל"ן האמריקאי מסביר פניו למשקיעים זרים כל משקיע יכול לרכוש נכס על שמו ללא שום קושי ויתרון נוסף הינו היעדר מס רכישה. 

סף כניסה נמוך

משקיע יכול לרכוש נכס בארצות הברית עם השקעה מנימלית של 50,000 דולר