הגיוס הושלם בהצלחה

LAKE RD ROCKY RIVER OH

רכישת מבנה משרדים בפרבר יוקרתי.
המאוכלס כמעט במלואו בכ-96% תפוסה שהנם שוכרים איכותיים, ביניהם בנק בינלאומי. מימוש צפוי תוך 5 שנים.

שווי הפרויקט:

$5,342,500

מינימום להשקעה:

$75,000