חוזרים למשרדים: הנדל"ן המסחרי בנסיקה מטאורית של 29 אחוזים

27/07/2022