תהליך ההשקעה

למה להשקיע איתנו

?HOW DOES IT WORK

?HOW DOES IT WORK

01

הצטרפות לפרויקט

בחירת העסקה המתאימה ביותר למשקיע, מתוך מגוון העסקאות המוצעות.

02

חתימה על הסכם שותפות

כ- 10-7 ימים מחתימה על טופס ההצטרפות המשקיע יחתום על הסכם שותפות במשרד עורכי הדין המלווים את הפרויקט.

03

רכישה משותפת

לאחר שכספי העסקה נאספו בחשבון הנאמנות נפעל להשלמת העסקה והנכס יירשם על שם השותפות של כלל המשקיעים.

04

העברת כספים ועדכונים שותפים

בכל רבעון יקבל המשקיע העברה כספית יחד עם דוח עדכון המפרט את ההכנסות וההוצאות בתקופה הרלוונטית.

05

מימוש "אקזיט" וחלוקת רווחים

בהתאם לתוכנית העסקית יתבצע האקזיט וחלוקת הרווחים לפי הסדר הבא: קדימות תשואה למשקיעים, רווח יזמי, חלוקת יתרת הרווח.

01

הצטרפות לפרויקט

בחירת העסקה המתאימה ביותר למשקיע, מתוך מגוון העסקאות המוצעות.

02

חתימה על הסכם שותפות

כ- 10-7 ימים מחתימה על טופס ההצטרפות המשקיע יחתום על הסכם שותפות במשרד עורכי הדין המלווים את הפרויקט.

03

רכישה משותפת

לאחר שכספי העסקה נאספו בחשבון הנאמנות נפעל להשלמת העסקה והנכס יירשם על שם השותפות של כלל המשקיעים.

04

העברת כספים ועדכונים שותפים

בכל רבעון יקבל המשקיע העברה כספית יחד עם דוח עדכון המפרט את ההכנסות וההוצאות בתקופה הרלוונטית.

05

מימוש "אקזיט" וחלוקת רווחים

בהתאם לתוכנית העסקית יתבצע האקזיט וחלוקת הרווחים לפי הסדר הבא: קדימות תשואה למשקיעים, רווח יזמי, חלוקת יתרת הרווח.